eTWINNING MOKYKLOS ŽENKLELIO LAIMĖJIMAS

 

    Džiaugiamės Lopšelio-darželio pasiekimais ir gautu sveikinimu: „Sveikiname Jus ir jūsų koleges su eTwinning mokyklos ženklelio 2020-2021 laimėjimu. Jūs parodėte nuoseklų ir aiškų atsidavimą tikrajai „eTwinning“ veiklos prasmei. Jums vadovaujant, jūsų ugdymo įstaiga naudoja skaitmenines ir kūrybines priemones, kad pagerintų jūsų ugdytinių  pasiekimų rezultatus, bei bendradarbiavo su kitomis „eTwinning“ mokyklomis. Šiuo apdovanojimu įvertinamos jūsų pastangos skatinti nuolatinį profesionalų darbuotojų tobulėjimą, kad jie galėtų tobulinti ir atnaujinti savo įgūdžius ugdytinių labui. Dėl darbo su Europos mokyklomis ir bendruomenėmis jūs prisidedate prie vieningos Europos bendruomenės jausmo. Taip pat norėčiau pasveikinti jus ir su šia sėkme. Linkiu ir toliau būti „eTwinning“  mokyklos sektinu pavyzdžiu ir padėti kitoms mokykloms dalyvauti šiame svarbiame projekte. Dar kartą sveikinu su šiuo pasiekimu.
   
Mariya Gabriel, ES Inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų komisijos narė“.