„OI, KĄ KALBA LINELIS...“

   
Vasario 14 d. Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“  meninio ugdymo salėje  paminėta „Lino diena“, kurioje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai.  Lopšelis-darželis puoselėja etnokultūrines tradicijas, kurias perteikia įvairių veiklų metu. „Lino dienos“ rytmetyje ugdytiniai susipažino su lino keliu. Skambant skudučių sutartinei prasidėjo lino kančios kelias... Per senovinius šokius, liaudies dainas, žaidimus, ratelius buvo „nudirbti darbai“: nuo sėklos pasėjimo iki rankšluosčio išaudimo. Menamos mįslės, sekami pasakojimai, pašmaikštavimai. Aptariant liną kaip augalą, buvo prisiminta ir apie jo naudą sveikatai. Abiem grupėms padalintos atmintinės apie lino receptus.