PUSIAUŽIEMIO RYTMETIS „MEŠKUTE, PABUSK“

    Sausio 24 d. 10.30 val. į meninio ugdymo salę rinkosi ikimokyklinio ugdymo „Boružiukų“, „Kiškučių“, „Bitučių“ grupių vaikai. Atskridusi šarka pasakojo apie pusiaužiemio papročius. Sakoma, kad viduržiemį iš savo olos apsidairyti išlenda meška. Jeigu diena pasitaiko saulėta, tai meška pabūgus savo šešėlio lenda gilyn į olą – tuomet žiema dar tęsis ilgai. Jeigu diena apsiniaukusi, tai ji išlindusi iš olos eina pasivaikščioti, grįžusi ramiai gulasi ant kito šono ir pradeda žįsti kitą leteną – pavasaris jau neužilgo. Vaikai šoko, dainavo, ėjo ratelius, kad sukeltų didesnį triukšmą ir pažadintų meškutę iš miegų. Bet meška galop apsivertė tik tada, kai pelytė ją pakuteno... Meškutė pasakojo apie orus ir pavaišino obuoliais.