METODINIS RENGINYS „KŪRYBIŠKI PEDAGOGŲ IEŠKOJIMAI IR ATRADIMAI“
RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAMS

   
2021 m. spalio 26 d. nuotoliniu būdu vyko Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis renginys „KŪRYBIŠKI PEDAGOGŲ IEŠKOJIMAI IR ATRADIMAI“, kurį organizavo Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ komanda (Sigita Baranovskienė – Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė, Violėta Deksnienė – Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Laimutė Lašienė ir Edita Miškūnienė),  bendradarbiaujant su Rokiškio rajono švietimo centru. Renginio tikslas – ikimokyklinio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaida, orientuota į patirtinį ugdymą, kūrybinius pedagogų dialogus skirtinguose kontekstuose.
   
Rokiškio rajono Juodupės lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Bigenienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Reda Žemaitienė pristatė pranešimą „Žaidžiame ir mokomės“, kuriame pasidalino gerąja patirtimi ir kūrybiniais ieškojimais.
    Kaip šiuolaikinių technologijų pagalba ugdyti vaikų socialinį-emocinį ugdymą pristatė Rokiškio darželio-mokyklos ,,Ąžuoliukas“ mokytoja Asta Kiliuvienė pranešime „Jausmų žemėlapis“. Anglų kalbos ir neformaliojo ugdymo mokytoja Loreta Sagaitienė kūrybinėmis paieškomis, pasitelkiant užsienio kalbų mokymąsi, pasidalino pranešime „STEAM TEAM“.
   
Rokiškio lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ logopedė Redita Pranskūnienė pranešime „Skaitymas kitaip“ atskleidė, kaip galima mokytojui kūrybiškai prisitaikyti prie situacijos, kad kiekvienas vaikas būtų suprastas ir turėtų galimybę ugdytis pagal savo poreikius. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Audronė Galinienė supažindino su socialinio-emocinio ugdymo „Kimochi“ programa pranešime „Emocijų šalis“.
   
Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Liachovičiūtė pristatė ilgalaikį projektą „Vandens ir oro išdaigos“ ir atskleidė mokytojo kūrybiškumo galimybes organizuojant veiklas vaikams lauke. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Kepenytė-Ragauskienė pranešime „Laukiame Kalėdų“ pasidalino ilgalaikio projekto kūrybiškomis detalėmis, kaip ugdant vaikus, laukti gražiausių švenčių metuose. Pasitelkdamos bendradarbiavimą,   ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Čičinskienė ir judesio korekcijos specialistė Rasa Tūskaitė,  pranešime „Pojūčiai kitaip“ pasidalino kaip nuosekliai, pritaikant įstaigoje pažintinę aplinką, sujungiamas vaiko fizinis aktyvumas ir socialinis-emocinis ugdymas.
    Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė Sigita Baranovskienė pasidžiaugė, kad pedagogų noras dalintis  savo gerąja patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti yra aukštas tos įstaigos kultūros požymis, bei viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų ir  švietimo įstaigų. Direktorė pabrėžė, jog kūrybingas mokytojas, tai kūrybingas ir mokinys.
   
Rokiškio rajono švietimo centro metodininkė Rosita Lasienė, pasidžiaugė įvykusiu renginiu ir jį palygino su švente, kurios metu buvo pasiūlyta didžiulė įvairovė kūrybinių idėjų, ugdant vaikus. Apibendrindama renginį, ji pabrėžė pagrindinius raktinius lektorių žodžius: ŽAISKIME, NEUŽGOŽKIME, NESTABDYKIME, INTEGRUOKIME, KURKIME.