ERASMUS+ PROJEKTAS ,,MOKYMASIS LAUKE”

   
2021 m. balandžio mėnesį Rokiškio lopšelyje-darželyje ,,Varpelis” startavo Erasmus+ projektas ,,Mokymasis lauke”. Pagrindiniai šio projekto siektini rezultatai: mokymai mokytojams (gerosios patirties sklaida, projekto idėjos sklaida, kolegų informavimas) ir intelektinių produktų kūrimas. Projekto koordinatorės, susitikimo metu pristatė projekto eigą ir procesą, bei išdalino dovanėles (darbo knygas ir rašiklius). Projekte dalyvauja 12 pedagogų, kurie pagal atsakomybes susiskirstė į komandas. Susitikimo metu buvo numatytos ir suplanuotos tolimesnės projekto eigos užduotys.