TOLERANCIJOS MIESTAS

    Minint tarptautinę tolerancijos dieną, vaikai kūrė miestus, diskutavo apie žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus, apie tai, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi.