BALTO OŽIO DIENA

    Ganiavos pabaiga... Šventas Martynas...Paskutinė rudens šventė – balto ožio diena.
   Lapkričio 11 dieną ikimokyklinio ugdymo
  „Bitučių“ ir   „Drugelių“ grupių mažieji piemenukai, vedini baltu ožiu, po ganiavos grįžo pas šeimininkę. Puoselėdami lietuvių liaudies tradicijas ir papročius šią dieną  spėjo orus, erzinosi, užlipę ant kelmo sakė prakalbas, ožį puošė eglišakių vainiku, vedė aplink beržą, dainavo apeigines lietuvių liaudies daina, ėjo ratelius, žaidė žaidimus, kūrė šventės simbolį – ožį.
   
Į ugdomąją veiklą integruota etninė kultūra naudojama, kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais priemonė, skatinanti tradicijų ir papročių puoselėjimą.