BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

 

    Tęsdami bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, rugpjūčio 26 d. sulaukėme svečių iš Biržų lopšelio-darželio „Genys”. Į Rokiškio lopšelį-darželį „Varpelis” atvyko visas Biržų lopšelio-darželio „Genys” kolektyvas. Vizito tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi, kuriant vidaus ir lauko erdves pritaikytas šiuolaikiniam inovatyviam ugdymui bei su specialistais ir vadovais padiskutuoti apie įstaigos efektyvesnį veiklos organizavimą ir valdymą.  Apžiūrėję grupes, svečiai dalyvavo trijose edukacinėse veiklose: Ebru menas, molio terapija ir fizinis aktyvumas.
    Po to parodėme lauko erdves ir pristatėme jų panaudojimo galimybes: Smalsutės sodelį, STEAM pavėsinę, Žaidimų pastogę, kūrybos erdvę ir edukacijų namelį.

   
Po visi kartu susirinkome diskusijai į metodinį kabinetą, diskutavome apie savivaldą bei savivaldos komandų įtaką ugdymo proceso tobulinimui, tėvų įtraukimą.
   
Iš svečių sulaukėme daug gerų žodžių, palinkėjimų, kurie mus dar labiau įkvėpė naujiems mokslo metams.