BENDRUOMENĖS PROJEKTO ,,PABANDYK IR PAJUSK KŪRYBOS DŽIAUGSMĄ“
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA

   
Rokiškio lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“ jau antrus metus vykdomas bendruomenės projektas ,,Pabandyk ir pajusk kūrybos džiaugsmą“. Projekto metu įstaigoje organizuojamos įvairios kūrybinės dirbtuvėlės, edukacinės veiklos kūrybiškumui ugdyti. Šiuo projektu norima telkti bendruomenę, dalintis tarpusavyje kūrybinėmis idėjomis, pomėgiais, atrasti įvairesnių, rečiau taikomų kūrybinės raiškos būdų, priemonių, skatinančių vaikų, pedagogų, tėvų, darbuotojų kūrybiškumą, bendrystę.
    Kūrybiškumo ugdymas darželyje yra puiki dirva visapusiškam vaiko asmenybės ugdymui. Kūrybinė veikla suvienija skirtingus vaikų, tėvų, pedagogų gebėjimus.  Moko juos  bendravimo, bendradarbiavimo, skatina draugiškumą, suteikia dideles galimybes pajausti grožį, žadinti poreikį bendrauti su menu, jį kurti, eksperimentuoti, tyrinėti, išreikšti save įvairiomis kūrybinės raiškos priemonėmis.
    Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje,  kovo 10-24 dienomis veikia bendruomenės projekto kūrybinių darbų paroda. Parodoje eksponuojami darbai iš vykdytų edukacinių veiklų: ,,Skamba varpeliai – sugrįžta paukšteliai“, ,,Laimės pasaga“, ,,Spalvų mozaika“, ,,Papuošk akmenėlį“, ,,Nėriniuotos snaigės“, ,,Nėriniuotos baltos Kalėdos“. Paroda veiks nuo 2022 kovo 10 iki kovo 24 dienos.

Video: https://www.youtube.com/shorts/gzR5scwuKi4