PRIEŠMOKYKLINUKAI DALYVAUJA RAJONINĖJE ETNO  ŠVENTĖJE „MES MAŽIEJI LIETUVAIČIAI“

   
Ugdant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas, tautinį identitetą, meilę gimtajam kraštui priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvavo etno šventėje „Mes mažieji Lietuvaičiai“, kurioje dalyvavo viso rajono priešmokyklinukai. Šventė skirta skatinti bendruomeniškumą, vaiko saviraišką ir kūrybą, siekiant ugdyti vaikų gebėjimus perimant tradicines etnines vertybes.
    Šventės metu vaikai šoko lietuvių liaudies šokius, žaidė žaidimus, ėjo ratelius, minė mįsles.  Praplėtė žinias apie  lietuvių liaudies instrumentus ir Lietuvos regionų tarmių žodžius. 2022-ieji metai paskelbti Lietuvos jaunimo metais!    Šiais metais  Lietuvos jaunimui svarbios sukaktys: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos trisdešimtmečio ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos penkiasdešimtmečio įsteigimo jubiliejai.  Jaunimo metai suteikia galimybę atkreipti  dėmesį į jaunimo situaciją ir jaunimo problemas Lietuvoje  ir užsienyje.. O kadangi mes esame mažieji lietuvaičiai, tai ir mes rajono priešmokyklinukai susirinkome  švęsti  šias labai svarbias datas.

https://www.facebook.com/RokiskioRajonoSavivaldybesSvietimoCentras