ŠALIES IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ MUZIKINĖ VIKTORINA 
„MUZIKINIS KLAUSIMĖLIS“ 2022

   
Gegužės 13 d. priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“ grupės vaikai su mokytoja Karolina ir meninio ugdymo mokytoja Inga, skubėjo į virtualų susitikimą - muzikinę viktoriną. Šį kartą muzikinė viktorina tapo netradicine muzikos užsiėmimo forma.  Vaikai pasipuošė savo kurta atributika -  pakalbėję apie muzikos instrumentų rūšis, vieni pasirinkę styginį, kiti mušamąjį ar pučiamąjį instrumentą, puošė jų piešiniais savo atributiką. Kai kuriuos vaikus sužavėjęs muzikos raktas, taip pat atsidūrė ant viktorinos atributikos. Muzikinėje viktorinoje dalyvavo penkios šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš skirtingų Lietuvos miestų. Muzikinio žaidimo pagalba, buvo išrinkta dalyvaujančių eiliškumas atsakinėjant į viktorinos klausimus. „Saulės zuikučių“ gupės vaikams nusišypsojo sėkmė – buvo pirmi. Viktorinos komisija vertino vaikų atsakymus žaliomis arba raudonomis natelėmis.  Žaismingi klausimai apie muziką, priešmokyklinukams padėjo   įsivertinti jau turimas žinias. Ugdytiniai viktorinos metu buvo aktyvūs, geranoriški padėjo draugams, skatino drąsiai eiti atsakyti į užduotą klausimą, o atsakius teisingai, palydėdavo draugus plojimais. ,,Saulės zuikučiai” grupės vaikai, į visus klausimus atsakė teisingai. Džiaugėsi surinkę visas devynias žalias nateles už teisingus atsakymus. Jų pasitikėjimas savimi dar labiau augo, kai atsakant kitų įstaigų vaikams, jie tyliai šnabždėjo teisingus atsakymus ir nuogąstavo, kad negali atsakyti į keliamus klausimus.