RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS JUDRŪS LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI-ŽAIDIMAI „SENOLIŲ SKRYNIĄ PRAVĖRUS"


    Lapkričio 7-18 dienomis „Boružiukų“, „Bitučių“, „Drugelių“, „Žiogelių“, „Pelėdžiukų“, „Saulės zuikučių“ grupių vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte judrūs lietuvių liaudies šokiai-žaidimai „Senolių skrynią pravėrus…”.
    Projekto tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą žaidžiant mūsų senolių
 mėgstamus žaidimus, formuoti vaikų supratimą apie etnokultūrą.
    Senovėje žaisdami liaudies žaidimus, žaidėjai naudojo namų apyvokos rakandus, buities daiktus, gamtinę medžiagą. Dalyvaudami projekte žaidėme senuosius lietuvių šokius-žaidimus: „Kiškelis”, „Aveles ganyti”, „Nešu, nešu puodą” , „Katė ir pelė” , „Pjaunikėlis”, „Malūnėlis”. Baigiamojoje projekto šventėje vaikai žaidimų mokino vieni kitus. Etnokultūros ir fizinio aktyvumo sintezė, susiliejimas į visumą, skatino vaikų fizinį aktyvumą, patenkino prigimtinį poreikį judėti bei praplėsti savo turimas žinias apie judriuose lietuvių liaudies žaidimuose naudojamas priemones. Vaikai šventės metu reiškė džiugias emocijas ir susidomėjimą savo veikla.
    Projektą organizavo Kaišiadorių raj. Kruonio pagrindinės mokyklos daugiafunkcinio skyriaus ir Rumšiškių lopšelio-darželio mokytojai, partneris - RIUKKPA.