KAIP ĮTRAUKIMAS PAGERINA ŠVIETIMĄ

    Spręsti specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalių problemą mokymosi aplinkoje ne visada paprasta. Pedagogai turi suvokti, kaip svarbu kasdien kurti geras įtraukimo strategijas savo grupėse ar veiklose, kad visiems savo ugdytiniams būtų sudarytos vienodos galimybės ugdytis ir įgyti to paties lygio patirties. Yra keletas naudingų metodų ir strategijų, kurios gali padėti mokytojams kasdieniame sunkiame darbe, kad būtų sukurta tobula įtraukioji grupė.
   
Tarptautiniai mokymosi kursai „Specialieji poreikiai ir inkliuzinis ugdymas, Italijos patirtis įveikiant segregaciją“ vyko Palerme nuo 2022-10-09 iki 2022-10-15. Dalyviai atvyko iš Vokietijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos ir  Belgijos.
   
Pirmąją dieną dalyviai turėjo galimybę apmąstyti su inkliuzine tema susijusią terminologiją, taip pat pasidalinti savo apibrėžimais ir nuomonėmis apie pagrindinę inkliuzijos temą, susijusią su neįgaliųjų įtraukimu į jų pačių mokymosi aplinką ir darbo vietas.
   
Kompetentingi ir iš įvairių švietimo įstaigų atvykę dalyviai įnešį svarų indėlį į šiuos mokymosi kursus pasidalinę ne tik savo įžvalgomis, bet ir patirtimi. Antrąją dieną kiekvienas dalyvis vienas arba su kolegomis rodė mums pristatymą apie savo mokyklose priimtas ir sukurtas strategijas, siekiant didinti įtrauktį ir kovoti su negalia. Grupė taip pat turėjo galimybę patyrinėti inkliuzijos metodų ypatumus „itališkame modelyje“, artimiau susipažinti su Italijos švietimo sistema ir mokinio padėjėjo vaidmeniu. Tačiau pagrindinis dėmesys buvo skiriamas personalizuotų programų svarbai ugdymui ir personalui, dalyvaujančiam daugiadalykinėje veiklos grupėje, kuri organizuoja įtraukiuosius metodus kiekvienai specialiųjų poreikių klasei.
   
Dalyviai taip pat nagrinėjo narystės socialiniame mokymosi aplinkos lauke pasekmes, analizuodami, kaip įsitikinimai ir elgesys, susiję su stereotipais ir išankstiniais nusistatymais, veikia santykius klasėje, o ypač kaip mokytojų vartojama kalba veikia mokinių mąstymą. Šiuo atžvilgiu svarbu ugdyti supratimą apie teisingą empatijos ir užuojautos skirtumą ir tinkamo mąstymo, orientuoto į augimą, kūrimą, siekiant padidinti supratimą, tačiau sveiku ir konstruktyviu būdu. Tinkamai sureikšminome ir santykį su tėvais bei auklėtojais, orientuodamiesi į bendravimą, kad geriau suprastume, kaip šios svarbios figūros kartu su mokytoju įtakoja visą ugdymo procesą.
   
Paskutinę dieną kartu turėjome dar vieną svarbų pasidalijimo momentą, susitelkiant į praktines strategijas, kuriomis siekiama padėti specialiųjų poreikių mokiniams mėgautis pamokomis taip pat, kaip ir jų klasės draugams, įveikti visus skirtumus ir sunkumus, susijusius su negalia. Dalyviai susipažino ir išnagrinėjo ugdymo procesą, diferencijuotą pagal formatą ir metodus, per „Mokymosi stotis“, kurios taip pat apima ir daugialypį mokymosi metodą.
   
Mūsų grupė buvo įvairi ir kupina skirtingų savybių, kurios praturtino mūsų bendrą patirtį ir suteikė mums supratimo apie tai, kaip įtrauktis patiriama įvairiose Europos dalyse, taip pat atsižvelgiant į individualų kontekstą.
   
Pedagogai mokymuose dalyvavo įgyvendinant „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT-01-KA121-SCH-000059432.