MOKYMASIS LAUKE

   
2020 metų pavasarį prasidėjo staigus ir neplanuotas perėjimas prie nuotolinio mokymosi, nutraukęs įprastų mokslo metų procesą – sutrikdęs akademinį tvarkaraštį, nutraukęs užklasines programas, sumažinęs įvertinimų ir akademinio grįžtamojo ryšio ciklus daugelyje mokyklų. Įtraukti mokinius į mokymąsi ir pritaikyti juos naujoje aplinkoje yra didžiulis reikalavimas. Kai vaikai grįžta į įprastą mokyklą, jiems reikia daug laiko, kad galėtų apdoroti visus pokyčius, kuriuos jie patyrė. Smalsumas ir ryšys, kurį sukelia mokymasis lauke, gali būti labai reikalingas priešnuodis nuo 2020 m. nerimo ir streso. Dešimtmečius atlikti tyrimai ir teorija rodo, kad žaidimas yra pagrindinis būdas mažiems vaikams suprasti savo pasaulį.
    POP-up learning. Šiame puslapyje pateikiama teorinė ir praktinė informacija apie ugdymo lauke organizavimą.

https://pop-uplearning.org/