MUZIKINIS VAIKŲ UGDYMAS

    „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo (KA122) projektas „Universaliojo dizaino taikymas ikimokykliniame ugdyme“  sutarties Nr. 2021-2-LT01-KA122-SCH-000042116.
    Pirmieji projekto mokymai vyko 2022 m. gegužės 16-20 dienomis Nikosijoje, Kipre "AMusEd" organizacijoje.  Mokymuose dalyvavo lopšelio-darželio direktorė Sigita Baranovskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Violėta Deksnienė.
    Dalyvės pagilino žinias ir supratimą apie muzikos integravimą į kasdienes veiklas dirbant su ankstyvojo ugdymo vaikais ir vaikais, turinčiais specialiuosius ugdymo poreikius, bei grupės valdymą ir ugdymo programos darželyje pritaikymą. Dažna problema įstaigoje yra vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, muzikinis ugdymas. Mokymų metu, kuriuos vedė muzikos ekspertė
, pedagogė, universiteto lektorė Maria Demosthenous, dalyvės turėjo galimybę padiskutuoti apie kylančias problemas ir kartu prieiti sprendimų, suprasti kokie metodai gali būti taikomi įtraukiojo ugdymo kontekste.
    "Zoltanas Kodaly pritarė, kad muzikos mokymas mokyklose prasidėtų darželyje. Jis teigė, kad muzikinės klausos ugdymas gali būti sėkmingas, jei jis pradedamas žaismingai iki 6 metų."
   
"Švietimas turi dvi šakas: vieną gimnastikos, kuri yra susijusi su kūnu, o kitą – muzikos, kuri skirta sielai tobulinti. Platonas."
   
"Elementari muzika niekada nėra tik muzika. Ji yra susieta su judesiu, šokiu ir kalba, todėl tai yra muzikos forma, kurioje privaloma dalyvauti ir kurioje dalyvaujama ne kaip klausytojas, o kaip atlikėjas. C. Orff"
    "„Muzika yra viena iš galingiausių mokytojų priemonių - disponavimas sielai formuoti. Yra tam tikra žmogaus emocinio ir intelektualinio gyvenimo sfera, kurią gali išreikšti tik muzika ir niekas kitas. Zoltán Kodaly".