TARMIŠKI ŽODELIAI - SENOLIŲ SKRYNELĖJ

    Prasidėjus 2023-ųjų metų aštuntosioms Lietuvių kalbos dienoms mūsų įstaiga prisijungė prie šios iniciatyvos vasario 10 d. surengdama  rytmetį „Tarmiški žodeliai - senolių skrynelėj”.
    Lietuvių kalbos dienos tikslas - didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, pažymėti atmintinų metų, tarp kurių – Aukštaitijos kraštas.
    Rytmečio šeimininkė, kalbėdama Rokiškio krašto tarme, sukvietė
  ikimokyklinio ugdymo „Drugelių” ir „Bitučių” grupių vaikus į bendrą ratelį „Graži mūsų šeimynėlė”. Etno būrelio vaikai taip pat tarmiškai pasakojo nutikimus, visi kartu ėjo lietuvių liaudies ratelius, žaidė žaidimus.
    Siekiant išsaugoti savo tautiškumą, kultūrinį tapatumą,
  vaikai buvo supažindinti ir praplėstos žinios apie tautos gimtąją kalbą.