TEATRŲ SAVAITĖ „VAIDINAME VAIKAMS“

   
Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ kovo 27-31 d. vyko savaitė  „Vaidiname vaikams“, skirta paminėti tarptautinę teatro dieną. Teatras – tai toks stebuklingas pasaulis, kur žvėreliai gali prabilti žmogaus balsu, o gėris visada nugali blogį.
   
Tikslas - bendruose vaikų ir pedagogų teatriniuose pasirodymuose per vaikų patirtį, supažindinti ugdytinius su teatru, parodyti vaikams jų įvairovę, plėtoti vaizduotės galimybes, lavinti meninį-estetinį pojūtį, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, skatinti pasitikėjimą savimi, bendrystės jausmą.
    Teatrų savaitė prasidėjo nuotaikingu virtualiu kvietimu - intriga, kuriame žiūrovai buvo kviečiami ne tik į salę…
   
Vienas iš prioritetų lopšelyje-darželyje - tvarumas, pakartotinis daiktų  naudojimas.  Panaudodamos antrines žaliavas, mokytojos kūrė, gamino lėles, dekoracijas, vaidino skirtingus spektaklius įvairiose darželio erdvėse. Mokytojos spektakliams pasirinko pasakų tematiką. Susidomėję  vaikai žiūrėjo pasakas įvairių rūšių spektakliuose: kvilingo - „Vištytė ir gaidžiukas“,  prijuostės - „Trys paršiukai“, mokytojų ir vaikų - „Kaip sraigė musei padėjo“, „Godūs meškučiai“, šaukštų - „Trys paršiukai“, šešėlių - „Kirmėlytės paslaptis“, kilimo - „Vilkas ir 7 ožiukai“, „Ropė“, pirštininių lėlių laiptinėje - „Susipainiojusi senutė“, Ančiukas Krypčiukas“. Sukurtus video spektaklius: „Pirštinė“, „Saulė ir mėnulis“, „Detektyvas D Lapinas“, „Bėkim žvėrys pažiūrėti“ vaikai turėjo galimybę žiūrėti jiems patogiu laiku. Kiekvienas spektaklis turėjo moralą, pamokymą apie mandagumą, pagalbą draugui, užuojautą, geranoriškumą, draugystę.
   
Per patirtinį ugdymą, stebėdami pasirodymus, mokėsi tinkamo elgesio teatre, prisiminė kodėl reikalingi bilietai, turtino žodyną - aiškinosi ką reiškia žodis „aktorius“, „aplodismentai“, „ovacijos“. Pažiūrėję spektaklį, pratinosi jį  įvertinti, išreikšti savo nuomonę. Labiausiai patikusį spektaklį rinko  balsuodami. Per savaitę ugdytiniai turėjo galimybę pamatyti net 14 spektaklių.
    Įstaigoje svečiavosi Rokiškio savivaldybės komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė su projektu  „Mielas naujokas“ - tai socialinis meno projektas, lėlių teatro laboratorija. Šiam projektui pagamintos vaiko dydžio lėlės su keturiais dažnai pasitaikančiais negalios tipais keliavo po ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.
    Pritaikę įgytą patirtį  darželyje, priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės  vaikai ir jų mokytoja gamino lėles ir dalyvavo Rokiškio raj. savivaldybės J. Keliuočio vaikų ir jaunimo bibliotekoje  kūrybinių darbų parodoje iš antrinių žaliavų „Mes vaidiname pasaką“, skirtą Tarptautinei lėlininkų dienai. Vyresniųjų grupių ugdytiniai lankėsi kultūros centre, Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“, ten žiūrėjo spektaklius, skirtus vaikams.
    Per vaidybą, teatrinę raišką, vaiką galima išmokyti teigiamų dalykų, ugdyti kūrybinius gebėjimus.
    Mokytojos, mokytojų padėjėjos ir pagalbos specialistai ir toliau ieškos naujų  strategijų, idėjų, inovatyvių pedagoginių ugdymo būdų ir metodų darbui su vaikais meninės raiškos srityje.