KALĖDINIŲ RENGINIŲ ŠURMULYJE…

   
Patyliukais, paslapčia štai ir šaltas gruodis čia...
   
Pati gražiausia ir laukiamiausia metų  šventė –  Kalėdos.  Kalėdinių  renginių savaitė - tai  nepaprastas laikas. Ji kupina staigmenų, šventinio šurmulio, dovanų  ir  smagaus vaikiško džiugesio. Visi laukia Kalėdinių pasirodymų ir ypatingo svečio – Kalėdų Senelio.
   
Šiais metais, patys mažiausieji  nykštukai  kartu su tėveliais, keliavo ieškoti dovanų Kalėdiniu traukinuku.  Bekeliaudami sutiko pakeliui  pelytę, kuri kvietė  visus išsivirti šventinės košės. Žiemos užklupti nykštukai,  turėjo nuraminti, pasūpuoti savo mažuosius draugus – žaisliukus ir su Žiema linksmai žaisti sniego pataluose.
   
Viščiukų šeimyna užsimanė išsivirti žirnių košės. Reikėjo važiuoti žirnių miltų net į malūną.  Į pagalbą pasikvietė ir savo mamas. Oi, darbavosi mažieji. Po darbų laukė gardi košė ir    linksmybės – viščiukai susibūrė į barškučių orkestrą. 
   
Net Ežiukas, šiais metais, laukė Kalėdų. Ieškojo pagalbininkų, kad  kas padėtų pastatyti namą, kol dar žiema gili neužklupo. Vaikai pastatė „ledinių” kaladėlių namą muzikuodami. O padirbėjus, norėjosi pažaisti. Smagi baltų kamuoliukų fiesta džiugino visus. Net briedžiukai į šventę užklydo.
   
Raudonieji nykštukai, Kalėdų Senelio pagalbininkai, ne tik darbavosi  kalėdinėse dirbtuvėse, bet pertraukėlių metu išmoko dainelę, ratelį. Pagal užsakymą ir  baltų skėčių pagaminti spėjo, kad nuo sniego pasislėptų ir žvangučiais grodami, Kalėdų Seneliui padėtų  neprasilenkti su dovanų laukiančiais vaikais.
   
Belaukiant Kalėdų, kaip jau žinome,  nutinka stebuklų. Vaikai  tampa pasakos žiūrovais, tėveliai - pasakos veikėjais. O pasaka apie kitokį pagranduką.   Senelė  su vaikais čia pat užminko tešlą, padaro pagranduką ir iškepa. O pagrandukas atgyja.  Ir štai... Pagrandukas - geriausias vaikų ir senelės draugas. Jis tampa padėjėju ir gauna užduotį - aplankyti miško žvėrelius ir pažiūrėti, kaip jie ruošiasi Kalėdoms, o kartu pasikviesti žvėrelius į šventę. Jis keliauti pasiūlo ir seneliai. Tai netikėta, bet drauge keliauti labai smagu. Keliaudami susitinka įvairius žvėrelius, kurie linksmindami vaikus dainuoja, šoka, žaidžia, groja, mankštinasi, rungtyniauja. Pasirodo, štai ką jie buvo išmokę Kalėdoms. Pagrandukas užduotį įvykdė ir visi kartu šventė Kalėdas.
   
Vyresnieji vaikai, laukdami Kalėdų, ilgai galvojo kokią pasaką norėtų pasekti. Netikėtai atsiradęs keliauninkas nykštukas,  pasiūlo pasaką  taip pat apie pagranduką.  Vaikai su tėveliais, tampa pasakos veikėjai, nes nykštuko lagaminas pilnas personažams skirtų drabužių. Belieka tik išrinkti senelio ir senelės su anūkėliais,  kiškienės, vilko, lapės šeimynas. Ir nykštukas pradeda sekti pasaką.  Šioje pasakoje senelis ir senelė  pagranduką iškepė Kalėdoms. O pagrandukas nori pamatyti Kalėdas ir gauti dovanų nuo Kalėdų Senelio. Sąlyga - nukeliauti į mišką ir aplankyti žvėrelius besiruošiančius Kalėdoms.  Jei niekam pagrandukas į nasrus nepaklius, lai grįš su visais švęsti Kalėdų kartu. Ir ką jūs sau manote? Visų žvėrelių širdys prisipildo gerumo, paguodos  pagrandukui. Tampa visi geresni, nei įprastai. Pagrandukas grįžta namo su visais pakeliui sutiktai žvėreliais.  Kartu dainuoja Kalėdinę dainą,  sulaukia Kalėdų Senelio ir džiaugiasi  gautomis dovanomis.
   
Gruodžio pūgos siaučia ir nerimsta. Čia ledo karalystės gyventojus sniegu užverčia. Reikia darbuotis kieme. O kaip sušilti, jei ne šokti ir muzikuoti. Pingvinai, besmegeniai  šauniai ne tik darbavosi, kad Kalėdų Senelis kelią surastų ir dovanas pažadėtas atvežtų, bet ir mokslus ėjo. Todėl tokie protingi ir išmintingi tapo, kad net danguje žvaigždeles suskaičiavo ir dovanų gavo. Smagu, kad  visi  gerus darbus darė net  visą adventinį laikotarpį.
   
Dvi nykštukės gyvenusios šile, taip pat laukė Kalėdų su savo mažaisiais nykštukėliais. Jos ugnelę kūreno, dainas dainavo, būgneliais grojo, kad net pasiklydęs Kalėdų Senelis, muzikos garsus išgirdęs, kelią pas nykštukėlius surado.  Atvyko su didžiausiu dovanų maišu. Oi, kaip džiaugėsi nykštukų šeimyną.
   
O Ledo karalienė nesėdėjo savo soste, bet visokias išdaigas krėtė.  Šaltukas padėjėjas  aplinkui sukiojosi  ir susirinkusiems nykštukams norėjo padėti. Nes per šias Kalėdas, Ledo karalienė eglutę sumanę paslėpti. Juk be Kalėdinės eglutės ir Kalėdų nebus.  Darbavosi nykštukai su tėveliais Ledo karalienės užgaidas vykdydami. Ir varpelius gamino, ir šoko, ir dainavo, ir muzikavo,  ir net širdį padarę padovanojo. O kai padovanojo širdį, tai Ledo karalienė ir pati atlyžo. Nusprendė eglę gražinti, kad Kalėdas visi galėtų linksmai švęsti.
   
Visas dovanas išdalinęs, Kalėdų senelis sėdėjo nusiminęs. Nes pasirodo, kad dar vieną maišą dovanų  rogėmis atsivežė iš Laplandijos. O kur jis dingo? Liūdėjo, kad viena grupė vaikų liks be dovanų. Bet vaikai nenuliūdo susitikę su Kalėdų Seneliu, o pasisiūlė padėti surasti Kalėdų Seneliui dovanas. Jie svarstė, ar tik ne Grinčo čia bus darbas. Senelis nenorėjo tuo tikėti. Pasirodo vaikai buvo teisūs. Nes akimirksnio greitumu, pasirodė tarp vaikų ir Ginčas. Jam nepavyko sugadinti Kalėdų, nes vaikai įveikė visas Grinčo duotas užduotis, kad atgautų dovanų maišą. Nebuvo lengva ieškoti, bet visiems kartu draugiškai ieškant, pavyko surasti. Ir lauktas dovanas vaikai gavo, o Grinčas pažadėjo daugiau taip nesielgti.
   
Nepastebimai pralėkė savaitė nuostabaus kalėdinio šurmulio. Vaikų akys spindėjo iš laimės. O emocijos liejosi, kaip sakoma, per kraštus.
   
Kalėdiniai renginiai stiprina tarpusavio bendravimą, kuria Kalėdinę dvasią,  puoselėja bendruomeniškumą.