PUSIAUŽIEMIO RYTMETIS „MEŠKUTE, PABUSK“

   
Sausio 25 d. pasipuošę liaudiškais rūbais ir linksmai nusiteikę ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ ir  „Kiškučių“ grupių vaikai, jų mokytojos ir mokytojų padėjėjos paminėjo pusiaužiemį ir žadino mešką. Atskridusi šarka pasakojo apie pusiaužiemio papročius. Sakoma, kad viduržiemį iš savo olos apsidairyti išlenda meška. Jeigu diena pasitaiko saulėta, tai meška pabūgus savo šešėlio lenda gilyn į olą – tuomet žiema dar tęsis ilgai. Jeigu diena apsiniaukusi, tai ji išlindusi iš olos eina pasivaikščioti, grįžusi ramiai gulasi ant kito šono ir pradeda čiulpti kitą leteną – pavasaris jau neužilgo.
   
Vaikai šoko, dainavo, ėjo ratelius, kad sukeltų didesnį triukšmą ir pažadintų meškutę iš miegų. Pabudusi meška susipažino su vaikais, žaidė žaidimus, lenktyniavo estafečių rungtyse ir vaišino medumi. Pavargusi meškutė klausydama  vaikų dainuojamos lopšinės užsnūdo…Etninės kultūros puoselėjimas- tai svarbus ugdymo procesas, kurio metu suteikiama vaikams galimybė pažinti savo tautos tradicijas ir papročius, stiprinti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą.