RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ, ŽAIDIMŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIS „SĖJAU RŪTĄ“

   
Gegužės 8 dieną 10.00 val. priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų” grupės vaikai dalyvavo Biržų lopšelio-darželio „Genys“ organizuojamame Respublikiniame lietuvių liaudies dainų, žaidimų ir šokių festivalyje „Sėjau rūtą“. Tai kasmetinis, tradicinis mūsų partnerių
  festivalis, kuris skirtas lietuvių liaudies muzikos populiarinimui, etninių tradicijų puoselėjimui. Festivalyje dalyvavo  Rokiškio, Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Vabalninko, Biržų ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai. Po lietuvių liaudies šokių ir ratelių, žaidimų vaikus vaišino biržietiška duona ir sūriu, skania močiutės koše. Pasistiprinę aplankėme Biržų pilies muziejų, kuriame susipažinome su šio įdomaus krašto istorija.