UŽGAVĖNĖS, OCH!

   
Vasario 13 d. ir sočiai prisivalgę, ir alkani, dideli ir maži, važiuoti ir pėsti, visi susirinko į meninio ugdymo salę,  išvaryti žiemą ir gerai užsigavėti.
   
Karštų blynų paragavom, už Kanapinį pakovojom, Lašininį nugalėjom. Šokom, dainavom, triukšmą sukėlėm, prieš kaimyną pačių pagamintomis kaukėmis pamandravojom, supomės, orus spėjom, visus blogus darbus sudeginom ir taip žiemą išvijom...