Pareigybių aprašymai

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

1. Socialinis pedagogas Pareigybės aprašymas
2. Logopedas Pareigybės aprašymas
3. Judesio korekcijos specialistas Pareigybės aprašymas
4. Specialusis pedagogas Pareigybės aprašymas
5. Meninio ugdymo mokytojas Pareigybės aprašymas
6. Neformalaus ugdymo mokytojas Pareigybės aprašymas
7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Pareigybės aprašymas
8. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Pareigybės aprašymas
9. Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas Pareigybės aprašymas
10. Mokytojo (mokinio) padėjėjas Pareigybės aprašymas
11. Maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorius Pareigybės aprašymas
12. Raštvedys/archyvaras Pareigybės aprašymas
13. Kompiuterių technikas Pareigybės aprašymas
14. Ūkvedys Pareigybės aprašymas
15. Sandėlininkas Pareigybės aprašymas
16. Virėjas Pareigybės aprašymas
17. Skalbėjas Pareigybės aprašymas
18. Siuvėjas Pareigybės aprašymas
19. Valytojas Pareigybės aprašymas
20. Aplinkos priežiūros darbininkas Pareigybės aprašymas
21. Darbininkas pastatų ir inventoriaus priežiūrai Pareigybės aprašymas
22. Pagalbinis darbininkas virtuvėje Pareigybės aprašymas