Paskatinimai ir apdovanojimai

2024 m.

 

2023 m.

 

 

2022 m.

 

2021 m. 

  

 

 

2020 m.

 

 

 

2019 m.

 

 

 

2018 m.

 

 

 

2018 metų vaikų ir pedagogų pasiekimai

Apdovanojusios institucijos pavadinimas

Apdovanojimo turinys

Kam skirtas apdovanojimas

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Pupų pėdas“

Padėka. Už puikias pasakas, piešinius bei dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Aš – lietuvis(ė)“.

Nidai Šaparnienei

Aušrei Jakubonienei

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Pupų pėdas“

Padėka. Už puikias pasakas, piešinius bei dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Aš – lietuvis(ė)“.

Godai S.

Patricijai Š.

Arūnei S.

Arnui V.

Rokiškio rajono Žiobiškio kaimo bendruomenė

Padėka. Už pravestą edukacinę programą ,,Mano margutis gražiausias“.

Rimantei Gudžiūnienei

Kelmės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

Padėka. Už dalyvavimą vaikų piešinių parodoje ,,Mažoj širdelėj – Lietuva“.

Nidai Šaparnienei

Aušrei Jakubonienei

Kelmės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

Padėka. Už dalyvavimą vaikų piešinių parodoje ,,Mažoj širdelėj – Lietuva“.

Godai S.

Patricijai Š.

Utenos lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų šventėje ,,Čirvirvyras“.

Ingai Šablinskienei

Utenos lopšelis-darželis ,,Želmenėlis

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų šventėje ,,Čirvirvyras“.

Pasakoriui Dominykui K.

Panevėžio Kąstyčio Ramanausko lopšelis-darželis

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame plenere ,,Sniego karalystė 2018“.

Rimutei Mateikienei

Albinai Kasparienei

Kristinai Gasiūnienei

Rokiškio kultūros centras

Padėkos raštas. Už etnokultūros ir savo krašto tradicijų puoselėjimą vaikų folkloro šventėje ,,Skrisk, skrisk bitute“

Ingai Šablinskienei

Jurgitai Raugienei

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Danutė Jakučiūnienė

Padėka. Už dalyvavimą gerosios patirties sklaidos praktiniame seminare ir stendinio pranešimo pristatymą ,,Sagutė kalbina vaiką“.

Astai Ševekovienei

Ievai Seibutytei

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinavičiūtė

Diplomas. 2018 m. respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapo laureatai.

Anetai  B.

Liepai A.

Orestui  L.

Nojui  M.

Taurui J.

Evai  S.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinavičiūtė

Padėka. Už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2018 m. respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“.

Laimutei Lašienei

Nijolei Skukauskienei

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinavičiūtė

Padėka. Už pagalbą organizuojant  2018 m. respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektą ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“.

Ingai Šablinskienei

Kamajų miestelio bibliotekininkė Elinga Paunksnienė

Padėka. Už kvislingo edukacinę programą Kamajų bendruomenei.

Rimantei Gudžiūnienei

Pandėlio miesto bibliotekininkė Aušra Skaburskienė

Padėka. Už kruopštumo ir kūrybos pamokėlę: ,,Pasigamink velykinį atviruką kvilingo technika“.

Rimantei Gudžiūnienei

Pandėlio miesto bibliotekininkė Aušra Skaburskienė, Audronė Kiaulėnienė

Padėka. Už nuostabią velykinę parodą.

Rimantei Gudžiūnienei

 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą rajono vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Kas yra 100”.

Pijui A.

Luknei J.

Akvilei A.

Emilei S.

Lukui B.

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Danutė Jakučiūnienė

Padėka. Už dalyvavimą rankdarbių parodoje ,,Sveikuolių žiedai Lietuvai“.

Nijolė Adamonienė

Edita Miškūnienė

Inga Šablinskienė

Jurgita Raugienė

Danguolė Laužadienė

Nida Šaparnienė

Rimantė Gudžiūnienė

Karolina Kepenytė-Ragauskienė

Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė

Padėka. Už edukaciją ,,Atvirukas mamai“ kvilingo technika.

Rimantei Gudžiūnienei

 

Čedasų kaimo bendruomenė

Padėka. Už pravestą edukacinę programą kvilingo būdu.

Rimantei Gudžiūnienei

 

Jonavos mokykla-darželis ,,Bitutė“

Padėka. Už ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame projekte ,,Mylmas gyvūnėlis-šuniukas“.

Daivai Šarkauskienei

Laimutei Lašienei

Inai Švelnienei

Jonavos mokykla-darželis ,,Bitutė“

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame projekte ,,Mylimas gyvūnėlis-šuniukas.

Pijui M.

Adelei J.

Domantui I.

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą vaizdo interaktyviame pasisveikinime ,,Skiriu dainą Lietuvai ir draugui“.

Ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių“ grupės vaikučiams

Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“

 

 

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Saulė – gyvybės davėja“.

Ingai Čičinskienei

Rimantei Gudžiūnienei

Jolantai Suvorovienei

Albinai Kasparienei

Daivai Šarkauskienei

Nidai Šaparnienei

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“

 

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje vaikų foto nuotraukų parodoje ,,Mums rūpi medis“.

Aušrei Jakubonienei

Simonai Igaunienei

Neringai Aleksiejienei

Nidai Šaparnienei

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas‘

Padėka. Už dalyvavimą tarptautinėje edukacinėje-praktinėje veikloje ,,Gamtos eksperimentai“.

Nidai Šaparnienei

Simonai Igaunienei

VŠĮ ,,RV Agentūra“

Direktorė Vaida Griškevičienė

 

Padėka. Už dalyvavimą konkurse ir patekus į parodą ,,Kita forma“ 2018.

,,Pelėdžiukų“grupės vaikams

,,Boružiukų“ grupės vaikams

Benediktui Š.

Adelei J.

Domantui I.

VŠĮ ,,RV Agentūra“

Direktorė Vaida Griškevičienė

Padėka. Už dalyvavimą konkurse ir patekus į parodą ,,Kita forma“ 2018.

Laimutei Lašienei

Inai Švelnienei

Albinai Kasparienei

Nidai Šaparnienei

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“

Padėka. Už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Žiemos pasaka“.

Daivai ŠarkauskieneiInai Švelnienei

Galinai Indriūnienei

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“

Padėka. Už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Žiemos pasaka“.

,,Boružiukų“ grupės vaikams

Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis

 

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje parodoje ,,Jei piršteliai netingės, tai žodeliai suskambės“.

Nidai Šaparnienei

Laimutei Lašienei

Inai Švelnienei

Galinai Indriūnienei

Albina Kasparienė

Šakių lopšelis-darželis ,,Berželis“

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Laukas kviečia“.

Inai Švelnienei

Kupiškio lopšelis-darželis ,,Obelėlė“

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Augalų žavadienis“.

Laimutei Lašienei

Nijolei Skukauskienei

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktorius

 

Diplomas.   respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų konkurse pristatytą metodinę priemonę ,,Veidukai“ ir užėmusiai  II vietą.

Inai Švelnienei

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame ekologiniame konkurse ,,Mano žalioji palangė“.

Daiva Šarkauskienė

Kristina Gasiūnienė

Jolita Sapagovienė

Nida Šaparnienė

Diana Končienė

Meilutį Kvedaravičienė

Nijolė Skukauskienė

Inga Čičinskienė

Laimutė Lašienė

Neringa Aleksiejienė

Ala Griva

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą
,,Animals close to us“.

Nijolė Skukauskienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Animals close to us“.

Nijolė Skukauskienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Mokinio Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Animals close to us“.

,,Bitučių“ grupės vaikams

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Animals close to us“.

Laimutė Lašienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Mokinio Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Animals close to us“.

,,Kiškučių“ grupės vaikams

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Animals close to us“.

 

Laimutė Lašienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Connect with nature“.

Laimutė Lašienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Connect with nature“.

 

Laimutė Lašienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Mokinio Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,, ,,Connect with nature“.

,,Kiškučių“ grupės vaikams

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,With eight colorful activities, colorful classes!“.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,With eight colorful activities, colorful classes!“.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Mokinio Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,With eight colorful activities, colorful classes!“.

Ikimokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikams

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,First Step to Coding“.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,First Step to Coding“.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Mokinio Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

First Step to Coding“.

Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikams

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)“.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)“.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Mokinio Kokybės ženklelis už eTwinning projektą

,,Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)“.

Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikams

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva

Kokybės ženklelis eTwinning projektą ,,Mano svajonių darbas“.

Nida Šaparnienė