Planavimo dokumentai

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ VEIKLOS PLANAS 2024 METAMS

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS