Priėmimas į darželį


ROKIŠKIO LOPŠELIO - DARŽELIO „VARPELIS“  UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO