ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 2019–2020 M. M.

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas