Priešmokyklinio ugdymo aprašas

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 2023 – 2024 M. M.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS