Projektinė veikla

 

2023 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. ,,Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto Nr. 2020-1-TR01-KA229-094127 "Veiksmingos ir inovatyvios teorijos ankstyvajame vaikų ugdyme" vykdymas. Tarptautinis
2. ERASMUS+ Mažos apimties partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse projektas Nr. 2022-2-HR01-KA210-SCH-000092351 „Coding kids!“ Tarptautinis
3.  „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas

 Nr. 2021-2-LT01-KA122-SCH-000042116 „Universaliojo dizaino taikymas ikimokykliniame ugdyme“
Tarptautinis
4. „Erasmus+“ akreditacija 2021-1-LT01-KA120-SCH-000046703 Tarptautinis
5. eTwinning tarptautinis projektas „EUROPE IN A GAME” Europa žaidime  Tarptautinis
6. eTwinning tarptautinis projektas „Childhood under the rainbow” Vaikystė po vaivorykšte” Tarptautinis
7. ESF projektas ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“ (finansuojamas). Tarptautinis
8. ESF projektas ,,Pienas vaikams“ (finansuojamas). Tarptautinis
9.  Projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. Respublikinis
10. Projektas ,,Sveikata visus metus“. Respublikinis
11. Masinio futbolo asociacija, projektas ,,Futboliukas”. Respublikinis
12.    
13.    

 

 

2022 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto Nr. 2020-1-TR01-KA229-094127 „Veiksmingos ir inovatyvios teorijos ankstyvajame vaikų ugdyme" vykdymas. Tarptautinis
2. „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo – Strateginės partnerystės, projektas „Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and connection in education through outdoor learning. (Pop-up Learning)“ („Būkite sąmoningi mokydamiesi lauke, iš naujo sužinokite ir vėl atraskite smalsumą ir ryšį“ (Mokymasis lauke)). Tarptautinis
3. „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 2021-2-LT01-KA122-SCH-000042116 „Universaliojo dizaino taikymas ikimokykliniame ugdyme“. Tarptautinis
4. „Erasmus+“ akreditacija 2021-1-LT01-KA120-SCH-000046703 Tarptautinis
5. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“. Respublikinis
6. Tarptautinis eTwinning projektas „Դեպի ապահով համացանց“ („Saugaus interneto link“). Tarptautinis
Apdovanotas kokybės ženkleliu
7. eTwinning projektas „Čir vir vir pavasaris“ Nacionalinis
Apdovanotas kokybės ženkleliu
8. eTwinning projektas „Žemė mūsų rankose“ Tarptautinis
Apdovanotas kokybės ženkleliu
9. eTwinning projektas „Effective and innovative applications in early childhood education“ („Veiksmingi ir inovatyvūs požiūriai į ankstyvą vaikų ugdymą“). Tarptautinis
10. eTwinning projektas „Šviesos ir tamsos žaidimai" („Games of light and darkness“). Tarptautinis
11. eTwinning projektas „Pavasario gėlytė“. Tarptautinis
12. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“ (finansuojamas). Tarptautinis
13. ESF projektas „Pienas vaikams“ (finansuojamas). Tarptautinis
14. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada“. Tarptautinis
15. Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Respublikinis
16. Projektas „Sveikata visus metus“. Respublikinis
17. Sveikatą stiprinančios mokyklos programa. Respublikinė
18. Masinio futbolo asociacija, projektas „Futboliukas”. Respublikinis
19. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektas ,,Mokausi būti laimingas“ Remiamas, rajoninis

 

 

2021 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto Nr. 2020-1-TR01-KA229-094127 „Veiksmingos ir inovatyvios teorijos ankstyvajame vaikų ugdyme” vykdymas. Tarptautinis
2. „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo – Strateginės partnerystės, projektas „Be-aware Re-aware and Re-discover curiosity and connection in education through outdoor learning. (Pop-up Learning)” („Būkite sąmoningi mokydamiesi lauke, iš naujo sužinokite ir vėl atraskite smalsumą ir ryšį” (Mokymasis lauke)) Tarptautinis
3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija” Respublikinis
4.

LR ŽŪM Šviečiamosios gyvulininkystės programa

Respublikinis

5. eTwinning projektas „Space twinning - let's explore Solar system together” (Kosminis ryšys - tyrinėkime Saulės sistemą kartu) Tarptautinis
Apdovanotas kokybės ženkleliu
6. eTwinning projektas „For a world” (Už pasaulį) Tarptautinis
7. eTwinning projektas „4C (Creativity, critical thinking, colloboration, communication)” (4C (kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas, bendravimas) Tarptautinis
8. eTwinning projektas „In the realm of colors, shadows, and mirrors” („Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje”) Tarptautinis
Apdovanotas kokybės ženkleliu
9. eTwinning projektas „Kalėdos su STEM” Tarptautinis
Apdovanotas
kokybės ženkleliu
10. Tarptautinis eTwinning projektas
„Good and good deeds - Լավ ու բարի գործեր” („Geri darbai”)
Tarptautinis
Apdovanotas
kokybės ženkleliu
11. Nacionalinis e Twinning projektas „Švęskime eTwinning gimtadienį kartu!” Nacionalinis
Apdovanotas kokybės ženkleliu
12. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” (finansuojamas). Tarptautinis
13. ESF projektas „Pienas vaikams” (finansuojamas). Tarptautinis
14. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada”. Tarptautinis
15. Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019”. Respublikinis
16. Projektas „Sveikata visus metus”. Respublikinis
17. Sveikatą stiprinančios mokyklos programa. Respublikinis
18. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Į švaros ir sveikatos šalį“ finansuojamas Rajoninis
19. LR Žemės ūkio rūmų projektas - konkursas „Augink ir tu” Respublikinis

 

 

2020 m.


Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto  Nr.2018-1-LT01-KA229-047039 „STEAM and Project-based Experiential Learning” („STEAM ir projektinis patirtinis ugdymas” ). Tarptautinis
2. „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto Nr. 2020-1-TR01-KA229-094127 „Veiksmingos ir inovatyvios teorijos ankstyvajame vaikų ugdyme” vykdymas. Tarptautinis
3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija” Respublikinis
4. Sveikatą stiprinančios mokyklos programa. Respublikinė
5. STEAM mokyklų tinklas Respublikinis
6. eTwinning projektas „I‘m a young scientist” („Aš jaunasis mokslininkas”) Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
7. eTwinning projektas „Telling you a fairy tale” („Seku, seku pasaką”). Tarptautinis
8. eTwinning projektas „Kelionė metų laikų karuselėje” „A tour round the seasons” Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
9. eTwinning projektas „The games of childhood” (Vaikystės žaidimai) Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
10. eTwinning projektas „Atradimų, pažinimo ir tyrinėjimo pasaulis (STEAM)” Nacionalinis
11. eTwinning projektas „Foreign Language Teaching and EU Awareness in Preschool Period” (Užsienio kalbos mokymas ir europinis sąmoningumas ikimokykliniame amžiuje) Tarptautinis
12. Nacionalinis eTwinning projektas „Mano Lietuva” Nacionalinis
13. eTwinning projektas „I learn and play in nature” (Aš mokausi ir žaidžiu gamtoje) Tarptautinis
14. Tarptautinis eTwinning projektas „For a world” (Už pasaulį) Tarptautinis
15. eTwinning projektas „Good and good deeds Լավ ու բարի գործեր”  (Geri ir geri darbai) Tarptautinis
16. eTwinning projektas „Kalėdos su STEM” Tarptautinis
17. eTwinning projektas „Mano miestas puošiasi Kalėdoms” Nacionalinis
18. Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Išmanusis kempiniukas” Respublikinis
19. Bendruomenės projektas „Išbandyk pats ir pajusi kūrybos džiaugsmą” Rajoninis
20. LR Žemės ūkio rūmų projektas - konkursas „Augink ir tu” Respublikinis
21. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” (finansuojamas). Tarptautinis
22. ESF projektas „Pienas vaikams” (finansuojamas). Tarptautinis
23. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada”. Tarptautinis
24. Projektas „Mes rūšiuojam!” (finansuojamas). Tarptautinis
25. Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019”. Respublikinis
26. Projektas „Sveikata visus metus”. Respublikinis
27. Projektas  „Saulėto oranžinio traukinio kelionė”. Tarptautinis
28. Projektas „Žaidimų laukas”. Respublikinis
29. Prevencinis projektas „Žaidimai moko”. Respublikinis

 

 

2019 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto  Nr.2018-1-LT01-KA229-047039 „STEAM and Project-based Experiential Learning” („STEAM ir projektinis patirtinis ugdymas” ). Tarptautinis
2. Sveikatą stiprinančios mokyklos programa. Respublikinė
3. STEAM mokyklų tinklas. Respublikinė
4. eTwinning projektas „Earth is the home of all” („Žemė yra visų mūsų namai”). Tarptautinis
5. eTwinning projektas „Little natural Scientists” („Mažieji gamtos tyrinėtojai”). Tarptautinis
6. eTwinning projektas „Močiutės austu taku per Lietuvą einu”. Nacionalinis
7. eTwinning projektas „From words to sentences from sentences to stories” („Nuo žodžių iki sakinių”). Tarptautinis
8. eTwinning projektas „Sodinu auginu”. Nacionalinis
9. eTwinning projektas „Mano svajonių darbas”. Nacionalinis
10. eTwinning projektas „Mes atversim pasakos duris”. Nacionalinis
11. eTwinning projektas „School is Everywhere” („Mokykla yra visur”). Tarptautinis
12. eTwinning projektas „Šiuolaikinėje mokykloje STEAM ugdymas „Tyrėjas-išradėjas”. Nacionalinis
13. eTwinning projektas „I’m a young scientist”„(Aš jaunasis mokslininkas”). Tarptautinis
14. eTwinning projektas „The games of childhood” („Vaikystės žaidimai”). Tarptautinis
15. Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Rokiškio rajono vaikų sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas”. Nacionalinis
16. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” (finansuojamas). Tarptautinis
17. ESF projektas „Pienas vaikams” (finansuojamas). Tarptautinis
18. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada”. Tarptautinis
19. Projektas „Mes rūšiuojam!”(finansuojamas). Tarptautinis
20. Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019”. Respublikinis
21. Projektas „Sveikata visus metus”. Respublikinis
22. Projektas „Judėkime šokio ritmu”. Respublikinis
23. Projektas „Sveikatos takeliu” (finansuojamas). Savivaldybės
24. Projektas  „Saulėto oranžinio traukinio kelionė”. Tarptautinis
25. Projektas „Žaidimų laukas”. Respublikinis
26. Prevencinis projektas „Žaidimai moko”. Respublikinis
27. Projektas „Magiškas STEAM pasaulis”. Respublikinis
28. Projektas „Kamštelių vajus”. Respublikinis

 

 

2018 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa”. Tarptautinis
2. ESF  projektas „Pienas vaikams”. Tarptautinis
3. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada”. Tarptautinis
4. Projektas „Mes rūšiuojam!”. Tarptautinis
5. Šviečiamoji gyvulininkystės programa. Respublikinė
6. „Darni mokykla” programa. Respublikinė
7. Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018”. Respublikinis
8. Projektas „Pasakyk pasauliui labas”. Tarptautinis
9. Projektas „Dovana Lietuvai”. Bendruomenės
10. Projektas „Kaip surasti Lietuvą 2018?”. Respublikinis
11. Projektas „Aš – lietuvis”. Tarptautinis
12. Projektas „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis”. Respublikinis
13. Projektas „Sveikata visus metus”. Respublikinis
14. Sveikatos stiprinimo projektas „Judėkime šokio ritmu”. Respublikinis
15. Projektas „Adventas – laukimo metas”. Bendruomenės
16. Projektas „Aš saugus – kai tu šalia” (tęstinis). Savivaldybės
17. Projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė”. Tarptautinis
18. Projektas „Laukas kviečia”. Respublikinis
19. Prevencinis projektas „Žaidimai moko”. Respublikinis
20. Projektas „Auginu Lietuvai!”. Respublikinis
21. Projektas „Motina žemė”. Pasaulinis
22. Universalioji prevencinė programa „Ebru”. Respublikinis
23. Socialinis projektas „Apkabink žemę 2018. Lietuva dėkoja”. Tarptautinis
24. eTwinning projektas „Senomatoric and sports activities in kindergarten” („Sensomotorinė ir sportinė veikla darželyje”). Tarptautinis
25. eTwinning  projektas „100 folk games for Lithuanian children”  („100 liaudies žaidimų Lietuvos vaikams”). Tarptautinis
26. eTwinning projektas „Lietuvių liaudies žaidimų įvairovė, skirta Lietuvos 100- čiui”. Nacionalinis
27. eTwinning projektas „Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)” („Prieš teisdamas mane , apsiauk mano batus”). Tarptautinis
28. eTwinning projekta s„First Stepnto Coding” („Pirmasis žingsnis koduojant”). Tarptautinis
29. eTwinning, projektas „Animals close to us” („Gyvūnai šalia mūsų”). Tarptautinis
30. eTwinnin projektas „With eight colorful activities, colorful classes(„Spalvinga klasė, aštuonios spalvingos veiklos”). Tarptautinis
31. eTwinning projektas „Mano svajonių darbas”. Nacionalinis
32. eTwinning projektas „Connect with nature” („Susisiekite su gamta”). Tarptautinis
33. eTwinning projektas „Senomatoric and sports activities in kindergarten” („Sensomotorinė ir sportinė veikla darželyje”). Tarptautinis
34.  eTwinning projektas „Mes atversim pasakos duris”. Nacionalinis
35. eTwinning projektas „School is Everywhere” („Mokykla yra visur”). Tarptautinis
36.  eTwinning projektas „Why Don‘t We Wander the Europe?” ( „Keliaujam po Europą?”). Tarptautinis
37.  eTwinning projektas „Iš kur atsiranda duonelė”.  Nacionalinis
38.  eTwinning projektas „Pasaka maiše”. Nacionalinis
39. „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto  Nr.2018-1-LT01-KA229-047039 „STEAM and Project-based Experiential Learning” („STEAM ir projektinis  patirtinis ugdymas” ) vykdymas. Tarptautinis

 

 

2017 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” Tarptautinis
2. ESF projektas „Pienas vaikams” Tarptautinis
3. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada” Tarptautinis
4. Projektas „Mes rūšiuojam!” Tarptautinis
5. Projektas „Mažųjų olimpiada 2016” Respublikinis
5. Projektas „Pasakyk pasauliui labas” Tarptautinis
6. Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013493„Granting the Necessary Competencies for the Present Person” (GNCPP) („Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas”) projektas. Tarptautinis
7. Sveikatingumo ugdymo projektas „Aš saugus - kai tu šalia” Savivaldybės
8. eTwininng „Joy of Snow” (Sniego džiaugsmai) Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas
9.  eTwininng  „Hearts & Valentines” (Širdelės ir Valentino diena) projektas Tarptautinis
10. eTwinning „Winter” (Žiema) projektas Tarptautinis
11. eTwinning „Internet mind map” (Interneto minčių žemėlapis) projektas Tarptautinis
12 eTwinning „Green windowsill” (Žalioji palangė) projektas Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas
13. eTwinning „#eTwSpring Create, draw and sing about eTwinning birthday in spring! ” (#eTwPavasaris švęsk, kurk, piešk eTwinning gimtadienį ) projektas

Tarptautinis

14. eTwinning „Game Cup” (Žaidimų puodelis) projektas Tarptautinis
15. eTwinning „Remove borders” (Žaidimai be sienų) projektas Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas
16. eTwinning „Music Makes People Closer” (Muzika suartina žmones) projektas Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas
17. eTwinning „Little artist” (Mažasis menininkas) projektas Tarptautinis
18. eTwinning „I ama  part of our land” (Aš esu žemės dalis) projektas Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas
19. eTwinning „Let`scelebrate spring coming” ( Sveikinkim ateinantį pavasarį) projektas Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas
20. eTwinning „ Healthy eating and sport”  (Sveikas maistas ir sportas) projektas Tarptautinis
21. eTwinning  „Little Painters” (Mažieji dailininkai) projektas Tarptautinis
22. eTwinning „A long painting for the Mother`s day (let`s measure it :)) „(Ilgaamžė motinos dienos tapyba: pagalvokime) projektas Tarptautinis
23. eTwinning „Yerdeki yildizlar (stars on earth) ” (Žvaigždės ant žemės) projektas Tarptautinis
24. eTwinning „Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)” (Prieš teisdamas mane , apsiauk mano batus) projektas Tarptautinis
25. eTwinning „First Stepnto Coding” (Pirmasis žingsnis koduojant) projektas Tarptautinis
26. eTwinning „Animals close to us” (Gyvūnai šalia mūsų) projektas Tarptautinis
27. eTwinning  „#eTwPavasaris, meno inkliuzija suvienija mus” projektas Nacionalinis Nacionalinis apdovanojimas
28. eTwinning „Vaikų  gynimo diena. Mes – vaikai” projektas Nacionalinis Nacionalinis apdovanojimas
29. eTwinning „Sveika vasara” projektas Nacionalinis
30. eTwinning „Pasakų šalis” projektas Nacionalinis Nacionalinis apdovanojimas
31. eTwinning „Gėlės gyvenimas  nuo sėklos iki žiedelio” projektas Nacionalinis
32. eTwinning „Vasaros dovanos” projektas Nacionalinis

 

2016 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” Tarptautinis
2. ESF  projektas „Pienas vaikams” Tarptautinis
3. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada” Tarptautinis
4. Projektas „Mes rūšiuojam!” Tarptautinis
5. Projektas „Mažųjų olimpiada 2016” Respublikinis
5. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai” Nacionalinis
6. Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013493 „Granting the Necessary Competencies for the Present Person” (GNCPP) („Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas”) projektas. Tarptautinis
7. eTwinning „Draw Emotion” (Piešiu nuotaiką) projektas Tarptautinis
8. Sveikatingumo ugdymo projektas „Varpeliečiai mes jėga – augam sveiki visada” Savivaldybės
9.  eTwininng  „Autum Trees” (Medžiai rudenį) projektas Tarptautinis
10. eTwinning „I love my town” (Aš myliu savo miestą) projektas Tarptautinis
11. eTwinning „A Game in Each Rring” (Žaidimai ratu) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
12 eTwinning „Culture Journey” (Kultūrų kelionė) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
13. eTwinning „One More Step” (Dar vienas žingsnis) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
14. eTwinning „Walking atschool” (Kelias į mokyklą) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
15. eTwinning „A Holiday together” (Atostogos kartu) projektas Tarptautinis
16. eTwinning „Remove Borders” (Be sienų) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu Kokybės ženkleliu
17. eTwinning „Christmas time” (Kalėdų laikas) projektas Tarptautinis
18. eTwinning „I ama  part of our land” (Aš esu žemės dalis) projektas Tarptautinis
19. eTwinning „Music Makes People Closer” (Muzika suartina žmones) projektas Tarptautinis
20. eTwinning „Mano diena” projektas Nacionalinis

Įvertintas Nacionaliniu Kokybės ženkleliu
21. eTwinning „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme” projektas Nacionalinis
22. eTwinning „Medžio kalba” projektas Nacionalinis
23. eTwinning „Little artist” (Mažasis kūrėjas) projektas Tarptautinis

 

 

2015 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1.

COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00291 „Science and  Prie-School Education as a Field of Pedagogical Innovation”

Tarptautinis
2.

ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa”

Tarptautinis
3.

ESF  projektas „Pienas vaikams”

Tarptautinis
4.

Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada”

Tarptautinis
5.

Projektas „Mes rūšiuojam!”

Nacionalinis
6.

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai”

Tarptautinis
7.

ESF finansuojamas projektas „Išlik darbo rinkoje”

Nacionalinis
8.

eTwinning projektas „Letter Trip”

Tarptautinis
9.

Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013493„Granting the Necessary Competencies for the Present Person” (GNCPP) („Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas”) projektas.

Tarptautinis
10.

Finansuojamas projektas „Kelionė sveikatingumo takeliu”

Savivaldybės
11.

eTwinning projektas „Game Cup” („Žaidimų puodelis”)

Tarptautinis
12. eTwinning projektas „A Game in Each Ring” ( „Žaidimai ratelyje”) Tarptautinis
13. eTwinning projektas „Walking on school” ( ,Kelias į mokyklą”) Tarptautinis

 


2014 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00291 „Science and  Prie-School Education as a Field of Pedagogical Innovation” Tarptautinis
2. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” Tarptautinis
3. ESF  projektas „Pienas vaikams” Tarptautinis
4. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada” Tarptautinis
7. Projektas „Mes rūšiuojam!” Nacionalinis
8. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai” Tarptautinis
9. Sveikatinimo projektas „Sveikatingumo takelis” Savivaldybės
10. ESF finansuojamas projektas „Išlik darbo rinkoje” Nacionalinis

 

 

2013 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00291 „Science and  Prie-School Education as a Field of Pedagogical Innovation” Tarptautinis
2. Vilniaus Goethe‘s instituto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis”. Tarptautinis
3. ESF projektas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” Tarptautinis
4. ESF  projektas „Pienas vaikams” Tarptautinis
5. Sveikatingumo ugdymo projektas „Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį‘‘ Savivaldybės
6. Sveikatingumo ugdymo projektas „Teigiamos emocijos – sveikatos vitaminas‘‘ Savivaldybės
7. Sveikatingumo ugdymo projektas „Gyvenkime sveikai ir prasmingai ‘‘ Savivaldybės
8. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada” Tarptautinis
9. Projektas „Mes rūšiuojam!” Nacionalinis
10. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai” Tarptautinis
11. 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė apreptis”VP1-1.1-SADM-02-Kpriemonės „Socialinio dialogo skatinimas” projektas „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje” Nacionalinis
12. ESF finansuojamas projektas „Išlik darbo rinkoje” Nacionalinis

 

 

2012 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. ESF ir nacionalinė parama „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa” Tarptautinis
2. Sveikatingumo ugdymo projektas „Esu sveikas ir saugus” Savivaldybės
3. Sveikatingumo ugdymo projektas „Sveikai gyvensiu-sveikas užaugsiu” Savivaldybės
4. ESF  projektas „Pienas vaikams” Tarptautinis
5. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas „Sveikatiada” Tarptautinis
6. Vilniaus Goethe‘s instituto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis””. Tarptautinis
7. Projektas „Mes rūšiuojam!” Nacionalinis
8. 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė apreptis”VP1-1.1-SADM-02-Kpriemonės „Socialinio dialogo skatinimas” projektas „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje” Nacionalinis
9. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai” Tarptautinis
10.  ESF projektas „Laikinas užimtumas” Nacionalinis
11. Sveikatingumo ugdymo projektas „Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį‘‘ Savivaldybės
12. Sveikatingumo ugdymo projektas „Teigiamos emocijos – sveikatos vitaminas‘‘‘ Savivaldybės
13. Sveikatingumo ugdymo projektas „Gyvenkime sveikai ir prasmingai ‘‘ Savivaldybės
14. ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” uždavinį: didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą” (priemonė VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-001) projektas „Besimokančių mokyklų tinklai Nacionalinis