Smurto ir patyčių prevencija

 

KNYGA ,,SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE“
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS
ATSAKINGAS ASMUO UŽ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJĄ
ĮSAKYMAS DĖL SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS PATVIRTINIMO
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA