AKTYVUS KORIDORIUS

   
Įgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos programą „Sveikatos miestelis“ bei fiziškai aktyvios mokyklos veiklų planą mūsų darželyje yra išnaudojamos visos erdvės.
    Šį kartą pasirinkome lopšelio-darželio „Varpelis“ koridorių. Jį pritaikėme aktyviam judėjimui. Ant grindų įvairiomis kryptimis priklijavome pėdutes, kuriomis sekdami, vaikai gali šokinėti ant vienos ar abiejų kojų, apsisukti ratu, peršokti. Vaikams kelionė į valgyklą, sporto salę ar muzikos salę pavirto „stebuklingos mankštos takeliu“ (ugdytinio Mato sugalvotas pavadinimas), kuriuo vaikščiojame džiaugsmingai atlikdami įvairias užduotis. Vaikams labai smagu aktyviai judėti kitose erdvėse. Jie tai atlieka su dideliu užsidegimu ir noru.
   
Aktyvaus koridoriaus tikslas, parodyti, kad sportuoti galima visur, kad vaikai aktyviai ir linksmai gali eiti koridoriumi į kitas lopšelio-darželio erdves.