JUDĖJIMO AKCIJA „KLIŪČIŲ RUOŽAS” 

   
Saulėtą ir gražų vasario paskutinį trečiadienį sveikatą stiprinanti komanda pakvietė lopšelio-darželio bendruomenę į aktyvaus judėjimo akciją ,,Kliūčių ruožas“. Parengtų kliūčių ruožas apjuosė visą darželį, kurio metu skambant linksmai muzikai vaikai judėdami turėjo įlipti į lankus, šokinėti per kliūtis, rinkti spalvotus kamuoliukus ir kėglius, pataikyti į taikinį, atlikti kitus žaidybines veiklas. Judėjimas – maloni ir džiugi vaikams veikla, kuri yra stiprybės ir sveikatos šaltinis.